Informacje

Karta Europejska EKUZ – warto ją mieć!

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to darmowa opcja dla osób podróżujących do krajów Unii Europejskiej, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. W razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby wymagającej wizyty u lekarza w trakcie pobytu za granicą, posiadacz takiej karty nie ponosi kosztów podstawowej opieki medycznej. Do czego dokładnie uprawnia karta EKUZ i gdzie ją można dostać? Odpowiadamy na te pytania!

Czym jest Europejska Karta Zdrowia?

EKUZ to wydawana w NFZ plastikowa karta, która stanowi potwierdzenie ubezpieczenia w Polsce i jest uznawana w innych krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA – Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Karta wydawana jest w polskich oddziałach NFZ na wniosek osoby ubezpieczonej, może być także dla dziecka. Na karcie, która nie wymaga zdjęcia widnieją następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia, 
  • osobisty numer identyfikacyjny,
  • numer identyfikacyjny instytucji wydającej kartę,
  • numer identyfikacyjny karty,
  • data ważności karty.

Jak uzyskać Kartę Europejską EKUZ?

Wystarczy udać się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wypełnić krótki wniosek i złożyć go przy odpowiednim stanowisku wraz z dowodem tożsamości. Każda osoba ubezpieczona otrzyma kartę “od ręki”. Nie trzeba zatem martwić się o długi czas oczekiwania na EKUZ. Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest BEZPŁATNE i możliwe dla każdego członka rodziny odrębnie. Czas oczekiwania na Kartę EKUZ może wydłużyć się tylko, jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku przez Internet, ePUAP lub faksem i wybierzemy opcję jej dostawy pod wskazany adres. Należy wówczas doliczyć czas dostarczenia przesyłki z kartą (ok. 3-5 dni). Można także zgłosić się po odbiór karty osobiście w oddziale NFZ lub poprosić o jej odebranie osobę upoważnioną (po wypełnieniu stosownego wniosku). 

Do czego uprawnia karta EKUZ?

EKUZ uprawnia osoby podróżujące (przede wszystkim turystycznie) do świadczeń opieki zdrowotnej.  W sytuacjach niezbędnych i w zakresie koniecznym z medycznego punktu widzenia, takie osoby mogą liczyć na leczenie na takich zasadach, jak w Polsce. Obejmuje to zagraniczne placówki posiadające umowę z tamtejszym odpowiednikiem polskiego NFZ. Należy jednak pamiętać, że nawet posiadając kartę EKUZ, nie wszystkie usługi medyczne będą bezpłatne. Przed wizytą u lekarza za granicą, warto upewnić się jaki zakres usług medycznych obejmuje nasze ubezpieczenie, a za jakie trzeba będzie ewentualnie dopłacić. Nagłe przypadki, które wymagają prywatnej opieki medycznej za granicą może zrefundować dodatkowa, wykupiona wcześniej polisa turystyczna.

Okres ważności karty

Każda wydana przez oddział NFZ karta EKUZ ma określoną ważność. Najczęściej jest to okres 3 lat. Na ten czas kartę otrzymują osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą oraz rolniczą działalność gospodarczą, a także osoby pobierające zasiłek/świadczenie przedemerytalne. Zasada ta weszła w życie 1 czerwca 2019 roku.  

Karty wydawane są też na dłuższe okresy np. do 5 lat, jednak dotyczy to przede wszystkim emerytów i uczniów poniżej 18 roku życia. Najkrótszy okres ważności karty EKUZ (do 2 miesięcy) dotyczy osób nieubezpieczonych oraz bezrobotnych. Szczegółowe informacje na temat odpowiednich okresów ważności karty EKUZ można przeczytać na stronach gov.pl oraz NFZ. 

Pamiętaj!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokrywa opłat za planowane zabiegi medyczne za granicą. Ponadto nie pokrywa kosztów dodatkowych zabiegów, które nie stanowią konieczności – np. wypełnienie bolącego zęba plombą z lepszych surowców. Karta nie zapewnia też pomocy w każdej placówce medycznej – warto upewnić się czy wybrana placówka ma podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. Posiadacze karty EKUZ nie mają w jej ramach zapewnionego transportu medycznego do kraju (jedynie w przypadkach, gdy leczenie za granicą będzie droższe niż w Polsce i taką decyzję wyda prezes NFZ lub dyrektor wojewódzkiego oddziału). Karta EKUZ nie obejmuje również ubezpieczenia OC, usługi ratownictwa i transportu zwłok. Na jej podstawie nie można też ubiegać się o rekompensaty z powodu utrudnień w podróży, jak np zgubienie bagażu lub opóźnienie lotów. 

Powiązane artykuły

Back to top button
Close